Ajuda

Formats de Paper i Doblegat de Plans

Quan imprimixes i no saps com doblegar els plans, sempre et queda donar  moltes voltes preguntant a la gent, ací tens un link d'informació.

PLEGAT DE PLANS

http://www.itspanish.org/archivos/plegado_planos.pdf

FORMAT DE PAPER

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_216