Orde Overkill

                               


1.- INSTALACIÓ i ÚS

 

Com una imatge val més que mil paraules recomanem que visualitzeu dos videos relacionats amb la instalació i un ejemple d'ús.

COM INSTALAR LES EXPRESS TOOLS

http://www.youtube.com/watch?v=JGtMy5YVRWo

COM UTILITZAR OVERKILL

http://www.youtube.com/watch?v=Tc96s5Zqov4

·     Es convenient segons ocasions escollir tots o alguns dels apartats de l'orde. Un archiu net i ben ejecutat tardarà menys i dona millor resultat.

·     Sempre es convenient revisar els archius després d'ejecutar l'orde, per si se té quansevol error. En ocasions es perden línies al interpretar que és bo i que és incorrecte.

·     Nosatros, suggerim que s'uilitzen TOTS els apartats.

·     El alumne autor del projecte deu revisar el seu treball.