Làser

                               

2.- FORMAT I TIPUS DE DIBUIX 

S'acceptarà un únic arxiu per alumne, dibuixat segons la normativa en format DWG (versió no superior al 2013) i identificat amb el seu nom, cognoms i un telèfon de contacte, asignatura, grup i/o curs.

Exemple: Jose García García_654123123_asignatura_grup_curs.dwg

Este arxiu es guardarà, no podent ser modificat en cap cas.

·       S'utilitzarà la plantilla ubicada en la web per a dibuixar en ella les peces. El dibuix haurà d'estar fet a escala 1:1 respecte a la grandària de les peces a realitzar. El dibuix vindrà en mil·límetres, és a dir, 1 punt en l'espai model, 1 mil·límetre en la realitat.

·     El dibuix tindrà com a màxim 5 capes, una de tall exterior en color blau, una de tall interior de color groc, una de gravat en color roig, una altra en color verd, per a gravats a un altre nivell i, finalment, una en magenta amb la grandària de la zona de treball de la màquina.

·     La capa de tall estarà en color blau o groc, el tipus de línia serà continu i amb un grossor de 0,0 mm.

·     La capa de gravat estarà en color roig i/o verd, el tipus de línia serà continu i amb un grossor de 0,0 mm.

·    La capa per a textos (qualsevol tipografia sinó és de caràcter vectorial) estarà en color blanc, el tipus de línia serà continu i amb un gruix de 0,0 mm.

·     La capa de zona de treball de la màquina no s'haurà d'alterar.

·     El dibuix ha de ser únicament les peces a treballar i dins dels marges de la zona de treball de la màquina, es poden ajuntar les peces fins a un màxim d'1 mm.

·     NO s'acceptaran ni 3D ni diferents dibuixos explicatius en el mateix arxiu.

·     El format de l'arxiu serà DWG, l'arxiu vindrà en versió NO superior al 2013 i NO s'acceptaran en format 2005, per problemes de compatibilitat.

·     La màquina làser no utilitza cap tóner o tinta per a realitzar els gravats. Els colors o tonalitats aconseguides dependran del propi material, és a dir, NO FA COLOR.

·     Els dibuixos NO S'ADMETRAN amb blocs, grups o semblants. En els dibuixos no es podran superposar línies coincidents.

·     Els arxius podran o hauran de vindre amb un text explicatiu si fóra necessari. Si no és així, s'actuarà amb el procediment habitual com qualsevol dibuix.


IMPORTANT  !!!

Netejar i revisar l'arxiu amb l'orde LIMPIA (PURGE) i OVERKILL (TENINT INSTALANDES  LES EXPRESS TOOLS).

L'ORDE OVERKILL, SI LA DESCONEIXES, T'EXPLIQUEM  COM PASARLA I QUE PROBLEMES  POTS ARRIBAR A TINDRE. TENS  AQUEST ENLLAÇ O EN EL APARTAT D'AYUDA.

NO es guarden torns sense portar un arxiu definitiu, revisat i acceptat. Si està mal fet es modificarà les vegades necessàries i posteriorment es posarà en torn.


Els torns d'ús es donaran per SETMANA com a màxim i segons criteri establit.


Les peces més xicotetes de 12 x 12 mm. S'han d'evitar o no fer-se per a no perdre-les, ja que són irrecuperables.


Evitar palets i semblants, NO es faran.

ÚNICAMENT es faran si són per al PFC, si són de METACRILAT i amb condicions de forma i acabat.


Una vegada acceptat l'arxiu i concretada la data i hora, prèviament abans de l'execució del treball, en el material a realitzar, s'assenyalarà el centre relatiu de la planxa on es vaja a executar el treball.

Si la planxa és de metacrilat S'HA DE LLEVAR EL PLÀSTIC PROTECTOR D'UNA de les cares.