Làser

                               


NORMATIVA D'ÚS DE LA TALLADORA LÀSER


·     L'ús de la talladora làser és exclusiu d'alumnes matriculats, professors i personal pertanyent a l'ETSA. 

·     NO s'admetran treballs aliens a assignatures de la pròpia Escola.

 ·     El professorat i el personal no docent de l'Escola que vullga fer ús de la talladora làser haurà de sol·licitar l'autorització en Direcció per mitjà d'una breu explicació del treball a realitzar, quedant esta limitada a treballs docents.

 ·    El calendari i horari de la talladora làser estarà publicat en la pàgina web de l'ETSA i en el tauler d'anuncis del Taller de Maquetes. No s'efectuarà cap treball fora d'eixe horari.

¡¡ES MOLT IMPORTANT VISITAR EL APARTAT D'AJUDA!!

1.- USUARI


2.- FORMAT I TIPUS DE DIBUIX 


4.- MATERIAL


5.- PLANTILLA LÀSER VERSIÓ 2007


6.- PLANTILLA LÀSER VERSIÓ 2013