Impressores 3D

                               

SERVICI D´IMPRESIÓ 3D


·     L'ús de les impressores 3D és exclusiu d'alumnes matriculats, professors i personal pertanyent a l'ETSA. 

·     NO s'admetran treballs aliens a assignatures de la pròpia Escola.

Model d'impressora


En l'Escola d'Arquitectura disposem del model BQ WITBOX, per a ús dels alumnes, treballa amb PLA  i llit fred. Per a tindre més clares les característiques, podeu consultar-les a través de la pàgina web de l'empresa.

witbox

Biblioteca d'Objetes

Mai se saps si pots necessitar alguna cosa que ja esta fet. Només has de saber on buscar-los. Com a exemple, recomanem els següents buscadors:

http://www.thingiverse.com/

http://www.stlfinder.com/MANUAL i NORMATIVA

ANIVELLAMENT TAULA 3D